Montaż domów modułowych najczęściej odbywa się na fundamencie punktowym:

  • Słupy fundamentowe:

Wykonane są z betonu towarowego C16/20 na głębokość ok. 70-80cm w głąb gruntu oraz wystają ok. 10-15cm ponad grunt, słupy zbrojone są dodatkowo prętami Ø 12mm, pomiędzy słupami rozścielana jest geowłóknina która nie pozwala rosnąć roślinności. Takie rozwiązanie zapewnia przepływ powietrza pod domem modułowym co zapewnia brak rozwijania się pleśni i grzybów od spodu, dodatkowo płyta MFP jest malowana dysperbitem który nie przepuszcza wilgoci w głąb konstrukcji.

 

 

 

 

 

  • Bloczki fundamentowe:

Wykonywane/stabilizowane są na podsypce cementowo-piaskowej, wysokość ułożenia to ok. 10-15cm ponad grunt, pomiędzy słupami rozścielana jest geowłóknina która nie pozwala rosnąć roślinności. Takie rozwiązanie zapewnia przepływ powietrza pod domem modułowym co zapewnia brak rozwijania się pleśni i grzybów od spodu, dodatkowo płyta MFP jest malowana dysperbitem który nie przepuszcza wilgoci w głąb konstrukcji.

 

 

 

  • Sporadycznie wykonywany jest fundament tzw. crawl-space (piwnica techniczna z kratkami wentylacyjnymi) lub płyta betonowa.