Konstrukcja domu modułowego wykonywana jest z najlepszego materiału dostępnego na rynku – czyli drewna iglastego suszonego komorowo do 12-18%, drewno jest w klasie wytrzymałości C24 które jest importowane ze Skandynawii gdzie rośnie w surowym klimacie dzięki czemu słoje są bardziej zbite (drewno takie jest odpowiednio sortowane, drewno konstrukcyjne C24 musi wytrzymać zgninanie o wartości 24MPa co odpowiada odporności w granicach 1,56T) Drewno posiada aprobatę techniczną EN14801-1:2005+A1:2011 oraz znak CE.

Fundament / Posadowienie

Montaż domów modułowych najczęściej odbywa się na fundamencie punktowym:

Słupy fundamentowe:

Wykonane są z betonu towarowego C16/20 na głębokość ok. 70-80cm w głąb gruntu oraz wystają ok. 10-15cm ponad grunt, słupy zbrojone są dodatkowo prętami Ø 12mm, pomiędzy słupami rozścielana jest geowłóknina która nie pozwala rosnąć roślinności. Takie rozwiązanie zapewnia przepływ powietrza pod domem modułowym co zapewnia brak rozwijania się pleśni i grzybów od spodu, dodatkowo płyta MFP jest malowana dysperbitem który nie przepuszcza wilgoci w głąb konstrukcji. Na takich fundamentach można bezpiecznie postawić drewniany dom całoroczny – nawet sporej wielkości.

Bloczki fundamentowe:

Wykonywane/stabilizowane są na podsypce cementowo-piaskowej, wysokość ułożenia to ok. 10-15cm ponad grunt, pomiędzy słupami rozścielana jest geowłóknina która nie pozwala rosnąć roślinności. Takie rozwiązanie zapewnia przepływ powietrza pod domem modułowym co zapewnia brak rozwijania się pleśni i grzybów od spodu, dodatkowo płyta MFP jest malowana dysperbitem który nie przepuszcza wilgoci w głąb konstrukcji.

Przekroje konstrukcyjne

Budynki w opisanych niżej przekrojach spełniają wymagania stawiane budynkom na 2021r.  (budynek z dociepleniem). Od 2021 można budować wyłącznie domy energooszczędne, dla których wartość wskaźnika zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną (EP) nie może być większa niż 70 kWh/(m2*rok).

Przekrój podłogi: λ=0,20 (W/m²K)

 • Płyta OSB 22mm
 • Folia paroizolacyjna
 • Konstrukcja 45x145mm (C24)
 • Wełna mineralna 15cm, λ=0,033 (W/m²K)
 • Płyta OSB 10mm (zabezpieczona dysperbitem)
 • Podwalina 45x145mm (C24) zabezpieczona dysperbitem

Przekrój ścian: λ=0,20 (W/m²K)

 • Deska elewacyjna Świerk gr. 19mm
 • Wiatroizolacja
 • Konstrukcja 45×145 (C24)
 • Wełna mineralna 15cm, λ=0,033 (W/m²K)
 • Paroizolacja
 • Płyta GKF (ogniotrwała)

Przekrój stropo-dach: λ=0,15 (W/m²K)

 • Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
 • Papa termozgrzewalna podkładowa
 • Płyta OSB 15mm
 • Konstrukcja dachu 45x145mm (C24)
 • Wełna mineralna 15+5cm, λ=0,033 (W/m²K)
 • Paroizolacja
 • Płyta GKF (ogniotrwała)